Human Resources Solutions

INNOVARE HR Solutions richt zich met name op organisaties die zelf niet over een professionele HR afdeling beschikken. Organisaties die de handen vol hebben aan de eigen corebusiness activiteiten en zich terdege beseffen dat de HR functie waarde levert en bijdraagt aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen.

Aanstellen, werving & selectie (Recruitment)

Het werven, selecteren en aanstellen van management en professionals met capaciteit en potentieel.

Coaching, loopbaanadvies en outplacementbegeleiding

Het coachen van management en medewerkers in relatie tot persoonlijkheid en functioneren, adviseren en ondersteunen van management en medewerkers over carrieremogelijkheden en loopbaanstappen. Tevens verzorgt INNOVARE bij ontslag het begeleidingstraject van outplacement.

Compensation & Benefits

Ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Management Development en successionplanning

Het ontwikkelen van managementpotentieel en talenten (high potentials), als ook begeleiden van interne doorstroming van talenten met betrekking tot kaderopvolging. 

Re-organisatie en verandertrajecten

INNOVARE biedt u graag advies en procesbegeleiding om de diverse stadia van reorganisaties en veranderingstrajecten naar tevredenheid en met succes af te ronden.

Overbruggingsmanagement

Een langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld het opnemen van een sabbatical, door zwangerschap of ziekte kan leiden tot een ongewenste onderbezetting binnen de HR afdeling. HR managers of medewerkers kunnen onverwacht besluiten uw organisatie te verlaten, wat kan leiden tot eenzelfde resultaat. U heeft behoefte aan een oplossing op korte termijn om u in staat te stellen voor de verdere toekomst de juiste beslissing te nemen. INNOVARE stelt u in staat om op korte termijn te voorzien in uw capaciteitsprobleem. Ik bied u dan tegelijk aan te onderzoeken of, door middel van herinrichting dan wel een vorm van sociale innovatie, op termijn te voorzien is in uw capaciteitsprobleem.

Crisismanagement

Niet alles is te voorzien en gelukkig maar. De wereld verandert in een hoog tempo en dat kan ertoe leiden, dat u op korte termijn het hoofd moet bieden aan een acute dreiging of dat u op korte termijn een reddingsoperatie moet starten. Mogelijk denkt u aan een gehele of gedeeltelijke herstructurering of reorganisatie. INNOVARE biedt u ervaring met ingrijpende reorganisaties en herstructureringen, waarbij de dienstverlening en de motivatie van medewerkers op termijn op het gewenste niveau zijn gebleven.

Ondersteuningsmanagement

U overweegt een uitbreiding van uw HR activiteiten, bijvoorbeeld door het implementeren van HR beleid en/of HR Services, en u heeft daarvoor extra managementcapaciteit nodig in staat om deze uitbreiding te faciliteren. INNOVARE ondersteunt u bij het opzetten en herinrichten van (nieuwe) HR afdelingen, het professionaliseren van uw management en leidinggevenden en de herstructurering van uw organisatie op de ontwikkelingen.

Interim Management

Het besluit om een interim HR manager in te huren wordt veelal niet zomaar genomen. Er is sprake van tijdelijke vervanging of u wilt veranderingen gerealiseerd hebben. In ieder geval wilt u rendement van uw besluit. INNOVARE Interim Management biedt u authentiek, gedegen en gedreven, resultaatgericht interim HR management. Met ruime ervaring in verschillende branches, functies en rollen. Daardoor is INNOVARE breed inzetbaar. Bouwend, maar waar en wanneer nodig, ook sanerend.

Verandermanagement

U volgt de ontwikkelingen in uw branche/sector, maar ook die in de wijdere wereld om in staat te zijn op tijd in te spelen op de kansen die zich daarvoor voor uw organisatie aandienen. Om die kanssn te kunnen grijpen stelt u vast dat het noodzakelijk is om de structuur van uw organisatie of de cultuur binnen uw organisatie/afdeling aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Aan de orde zijn vraagstukken die betrekking hebben op het (de)centraliseren van de organisatie of zelfs een volledige turnaround of vraagstukken betreffende de verdere ontwikkeling en professionalisering van uw management en medewerkers. INNOVARE draagt hier graag aan bij op basis van inzichten en ervaringen, opgedaan op verschillende niveaus binnen onderscheiden branches en organisaties. Tevens zijn ervaringen en inzichten verkregen vanuit de praktijk en theorie van Human Resources Management.